ban ban ban objednavka

Montáž detských ihrísk

Montáž detských preliezok vykonáva výlučne výrobca. Zostavy sa montujú s použitím pozinkovaných konzolí, zaliatych do betónu. Montáž našimi pracovníkmi zabezpečí správnu funkčnosť, dodržanie bezpečnostných požiadaviek a dlhú životnosť zariadenia. Po namontovaní jednotlivých prvkov ja zakázaná akákoľvek manipulácia a ich používanie do 48 hodín. Súčasťou montáže je osadenie informačných a bezpečnostných upozornení (výrobný štítok, oznámenie o prípadných obmedzeniach). Náhradné diely sú dostupné priamo u výrobcu preliezky (Spodstav spol.s r.o., Zvolenská cesta 5034/49, 984 01 Lučenec).


Výkresová dokumentácia jednotlivých ihrísk:

vykresova-dokumentacia.pdf [ 1.61 MB ]