ban ban ban objednavka

Služby

Naše služby poskytujeme iba v spojení s odberom zostáv preliezok pre detské ihriská z našej výroby.

 

Jednou z našich služieb je montáž preliezok. Zostavy sa montujú s použitím pozinkovaných konzolí, zaliatych do betónu. Montáž našimi pracovníkmi zabezpečí správnu funkčnosť, dodržanie bezpečnostných požiadaviek a dlhú životnosť zariadenia. Po namontovaní jednotlivých prvkov ja zakázaná akákoľvek manipulácia a ich používanie do 48 hodín. Súčasťou montáže je osadenie informačných a bezpečnostných upozornení (výrobný štítok, oznámenie o prípadných obmedzeniach).

 

Zabezpečujeme aj kontrolu preliezok:

  • Prvá kontrola po ukončení montáže bude vykonaná po ukončení prác. Je zameraná na kontrolu odstránenia všetkých nástrojov a pomocného zariadenia potrebného na montáž. Taktiež sa kontroluje: základy a povrchy zariadenia a kompletnosť zariadenia.
  • Bežná vizuálna kontrola bude vykonávaná denne. Bežná vizuálna kontrola umožňuje rozpoznať výrazné zdroje ohrozenia, ktoré môžu byť spôsobené vandalizmom, používaním alebo poveternostnými vplyvmi.
  • Prevádzková kontrola bude vykonávaná 4 krát v roku (nie zriedkavejšieako každé 3mesiace) a raz za rok pri príležitosti ročnej hlavnej kontroly. Prevádzková kontrola je podrobnejšia prehliadka zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadeniaa to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania.
  • Ročná hlavná kontrola bude vykonávaná 1 krát ročne. V skupine, ktorá bude vykonávať inšpekciu by mal byť prítomný špecialista z oblasti bezpečnosti detských ihrísk. Úlohou ročnej hlavnej kontroly má byť hodnotenie celkovej úrovne bezpečnosti zariadení, základov a povrchov, napríklad účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, vyplývajúcich z vykonaných opráv alebo dodatočné zabudovaných alebo vymenených častí.

 

Viac o kontrolách a údržbe ihrísk si môžete prečítať v sekcii Údržba detských ihrísk.